Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Hrubý Jeseník
Název místní akční skupiny
Okres Bruntál (Kraj Moravskoslezský)
Účel místní akční skupiny Uvést v život společnou strategii, pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu, propagovat obnovu venkova a získávat jí vážnost ve společnosti, účastnit se evropské spolupráce.
Právní forma občanské sdružení
27028640
Datum registrace 24.4.2006
Sídlo Zámecké nám. 19/4, 79201 Bruntál
Ulice a č. popisné/č. orientační Zámecké nám. 19/4
Obec/Pošta Bruntál 1
PSČ 792 01
Telefon 554 254 534
Fax
Mobil 607 581 132
E-mail mashj@seznam.cz
rymobul@seznam.cz

Vlastní www stránky www.mashj.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje, ubytování, sport
2. Investice do lesů – provozovny
3. Investice do lesů – infrastruktura
4. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
5. Neproduktivní investice v lesích
6. Cestovní ruch – veřejné projekty
7. Obnova a rozvoj vesnic
8. Občanské vybavení a služby
9. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valné shromáždění členů MAS Hrubý Jeseník
Datum schválení 18.06.2007
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. František Struška, předseda MAS
Telefon (mobil) 724 178 699
E-mail starosta@mubruntal.cz
Další kontaktní osoba Ing. Lubomír Klaban, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Kudelová Helena helena.kudelova@vrbnopp.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Oblast Bruntálska a Vrbenska , oblast působnosti MAS HJ, se nachází v severovýchodní části České republiky, ve středu okresu Bruntál, na severozápadním okraji Moravskoslezského kraje. Území lze charakterizovat jako nástupní oblast do Jeseníků od ostravské aglomerace i od Brna a Olomouce, tedy do prostorů atraktivních jak pro letní, tak pro zimní turistiku a sporty navíc obohacených význačným lázeňským místem, lázněmi Karlova Studánka. Území MAS svou rozlohou 290 km2 s 28 943 obyvateli vytváří na venkovskou oblast poměrně hustší osídlení, a to 100 obyvatel na km2. I přes vyšší hustotu osídlení je území MAS více jak z poloviny (60 %) pokryto lesními plochami a 32 % zemědělské půdy. V blízkosti okresního města Bruntálu s historickým centrem města prohlášeným za městskou památkovou zónu s ochranným pásmem, v katastrálním území Karlovec, se rozprostírá na 139 ha, celkem na 943 ha o délce 17 km a šířce 1,7 km, umělá vodní nádrž Slezská Harta s výškou hráze 500,83 m.n.m. Tato území zakládají svou podstatou turistický potenciál pro využití letními, vodními i zimními sporty, rekreaci, rybaření i turistikou. Zvláštností území je jeho plošné uspořádání, které zahrnuje geograficky rozmanitá místa; od vodní plochy umělé vodní nádrže Slezská Harta s maximální provozní výškou hladiny 497,00 m.n.m., která slouží k chovu ryb, sportovnímu a rekreačnímu rybářství, vodním sportům a plavbám na jachtách, plachetnicích či malých plavidlech, až po vrcholovou část Jeseníků – Hrubý Jeseník – s nejvyšší horou Pradědem, s nadmořskou výškou 1492 m.n.m. Tato atraktivní místa jsou ve vzdálenosti vzdušnou čarou pouhých 23 km.Do více jak jedné třetiny území MAS HJ zasahuje Chráněná krajinná oblast Jeseníky (CHKOJ) a shodné vymezení je prohlášeno za Chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Významným místem území jsou státní lázně Karlova Studánka v nadmořské výšce cca 800 m.n.m. v jedinečné překrásné přírodě. Pobyt je vhodný zejména pro osoby s dýchacími problémy. Statut místa s léčivým klimatem je podmíněn horami a rozlehlými lesními komplexy v okolí. Lázně Karlova Studánka jsou atraktivní nejen svým posláním, ale mají i vysokou hodnotu stran památkové péče, je zde vyhlášeno ochranné pásmo kulturních památek, týkající se všech lázeňských domů, sakrálních nemovitostí i dalších staveb. Území MAS bylo vybráno tak, aby obsahovalo potenciál a zdroje lidské, ekonomické, přírodní, kulturní, dále potenciál pro vzdělávání, turismus. Oblasti zdrojů a potenciálu jsou v území rovnoměrně zastoupeny, pouze s převažující mírou lidských zdrojů, ekonomikou, kulturou a možností vzdělávání ve městech Bruntál a Vrbno pod Pradědem. Území v působnosti MAS Hrubý Jeseník přes svou jistou geografickou rozdílnost je územím se shodnými základními rysy z pohledu ekonomiky, demografie, sociálních poměrů, kultury i životního prostředí. Jedná se o území s naprosto převažující výrobní podoblast horskou H1, H2, územní souvislost s Jeseníky – jako nejen nástupní prostor do Jeseníků, ale přímo i jedna z nejatraktivnějších oblastí cestovního ruchu. I když lze vysledovat mnohá srovnání v území MAS, je nutné věnovat pozornost i méně význačným a výrazným znakům, jako jsou např. odlišné příležitosti, které při vzájemném působení mohou vyvolávat synergické efekty.