Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Brána do Českého ráje, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Jičín (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny podporovat aktivity vedoucí k naplnění rozvojových záměrů projektu , tj. k rozvoji území v oblastech zemědělství, venkovského prostředí, ochrany památek, podpory podnikání, rozvoji cestovního ruchu, budování infrastruktury v obcích, podporu kultur.činnost
Právní forma občanské sdružení
27045757
Datum registrace 7.11.2006
Sídlo Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka
Ulice a č. popisné/č. orientační Libuň
Obec/Pošta Libuň
PSČ 507 15
Telefon 493 591 307
Fax 493 591 307
Mobil 731 471 715
E-mail klackova@uzpi.cz
Vlastní www stránky http://masbcr.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiše se připravují
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
obyvatelstvo žijící v území
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Helena Červová, předseda sdružení
Telefon (mobil) 725 081 052
E-mail starosta@libun.cz
Další kontaktní osoba Ing. Alena Klacková, manažerka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Základní údaje o území MAS rozloha: 292,37 km2 počet obyvatel k 31.12.2007: 30 515 hustota: 104,37 počet obcí: 29 (25 obcí, 4 města) Z hlediska územně – správního členění ČR náleží sdružené obce do 2 krajů: Královéhradecký a Liberecký, do 3 okresů: Jičín, Trutnov, Semily a do působnosti 4 obcí s rozšířenou působností. Převážná část území sdružení – 84 % náleží do Královéhradeckého kraje – okresu Jičín, v Libereckém kraji je jen 16 % popisovaného území Územní náležitost MAS Brána do českého ráje region soudržnosti NUTS II Severovýchod kraje - NUTS III Královehradecký, Liberecký okresy – NUTS IV Jičín, Trutnov, Semily Členské obce – NUTS V (tučně označena města) Borovnice, Brada-Rybníček, Bradlecká Lhota, Dílce, Dřevěnice, Holín, Choteč, Jinonice, Kbelnice, Kněžnice, Kyje, Lázně Bělohrad, Libuň, Lomnice nad Popelkou, Lužany, Mlázovice, Nová Paka, Nová Ves nad Popelkou, Ostružno, Pecka, Podůlší, Radim, Soběraz, Stará Paka, Syřenov, Úbislavice, Újezd pod Troskami, Vidochov, Železnice Pozn.: tučně vytištěné mají statut města Ostatní informace se především týkají SPL, který se v současné době připravuje a bude podán v říjnovém kole. Další informace budou doplněny až po schválení SPL. Struktura členské základny je tvořena ze 73 % podnikateli a neziskovým sektorem, 27 % tvoří veřejný sektor.