Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Jihlava (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny rozvoj venkova
Právní forma obecně prospěšná společnost
27739309
Datum registrace 20.4.2008
Sídlo Třešť
Ulice a č. popisné/č. orientační Revoluční 20/1
Obec/Pošta Třešť
PSČ 589 01
Telefon
Fax 567 224 125
Mobil 725 774 709
E-mail info@mas-trestsko.cz
Vlastní www stránky www.mas-trestsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Lesnická infrastruktura
2. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření
3. Neproduktivní investice v lesích
4. Obnova a rozvoj vesnic
5. Občanské vybavení a služby
6. Podpora infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil správní rada MAS Třešťsko
Datum schválení 18.12.2008
Rozvojová strategie www.mas-trestsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Ing. Vladislav Nechvátal, předseda MAS
Telefon (mobil) 775 069 399
E-mail nechvatal@trest.cz
Další kontaktní osoba Josef Křepela, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Renáta Kadlecová 725774708 info@mas-trestsko.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
-
Podrobné informace
1. Místní akční skupina leží na území Českomoravské vrchoviny. V bezprostřední blízkosti se nalézá krajské město Jihlava. 2. MAS Třešťsko nenavázala prozatím partnerství s jinou MAS. Do budoucna o této možnosti uvažuje. Hlavní orgány a. Dozorčí rada - kontroluje všechny orgány i pracovníky MAS, dále je oprávněna ukládat nápravná opatření a vyžadovat jejich splnění. b. Programový výbor - je zodpovědný za přípravu a aktualizaci SPL. Jeho návrh a aktualizace předkládá členům Programového výboru, kteří jej mohou připomínkovat c. Správní rada - schvaluje SPL a jeho aktualizace d. Výběrová komise - provádí administrativní kontrolu projektů předkládaných v rámci realizace SPL 3. V dlouhodobé perspektivě podpoří realizace SPL - stabilizaci území MAS a zvýšení identifikace obyvatel s tímto regionem - dlouhodobý a trvale udržitelný hospodářský rozvoj území MAS vč. zemědělství a diverzifikace činnosti zemědělců - rozvoj zaměstnanosti v místě - dlouhodobé partnerství mezi komunální správou, podnikateli a zemědělci a neziskovým sektorem vč. vzdělávacího 4. Fiche podporuje zejména projekty pro lesy a zkvalitnění života v obcích. Projekty dále sekundárně napomáhají rozvoji cestovního ruchu, který může ekonomicky výrazně podpořit region MAS, aniž by vyčerpával zdroje. 5. MAS Třešťsko není kromě SZIF podporována současně z jiných zdrojů. 6. MAS Třešťsko je financována ze Státního zemědělského intervenčního fondu. 7. MAS Třešťsko doposud zrealizovala informační schůzku pro potenciální žadatele o dotaci, na níž byli seznámeni s aktuální Výzvou k podávání Žádosti o dotaci a s vybranými Fichemi pro danou etapu .