Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Hlinecko, o. s.
Název místní akční skupiny
Okres Chrudim (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny Sdružování obcí, podnikatelů a neziskových organizací za účelem rozvoje venkova v podmínkách programu LEADER
Právní forma občanské sdružení
27046508
Datum registrace 18.10.2006
Sídlo Hlinsko
Ulice a č. popisné/č. orientační Poděbradovo náměstí 1
Obec/Pošta Lázně Bohdaneč
PSČ 539 01
Telefon 777 111 078
Fax
Mobil
E-mail ondrackova@mashlinecko.cz
Vlastní www stránky http://www.mashlinecko.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Obnova venkova
Zvýšení kvality života obyvatel
Rozvoj cestovního ruchu
Obnova tradic
Diverzifikace zemědělství
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil představenstvo
Datum schválení 01.12.2007
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba PhDr. Magda Křivanová, předsedkyně MAS
Telefon (mobil) 469 315 311
E-mail krivanova@hlinsko.cz
Další kontaktní osoba Ing. Olga Ondráčková, manažerka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
MAS Hlinecko se nachází v Pardubickém kraji na území okresu Chrudim a menší částí v kraji Vysočina, okres Žďár nad Sázavou. Na jejím území leží téměř celý mikroregion Hlinecko. Rozkládá se v CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy, na jejím území jsou významné stavby lidové architektury (Veselý Kopec, Hlinsko - Betlém) . Je převážně venkovskou oblastí vhodnou pro rozvoj venkovské turistiky. Většina obcí je do 500 obyvatel. celá oblast je protkaná sítí cyklotras a turistických tras. V současné době činnost MAS stagnuje pro nezájem podnikatelských subjektů a rozhoduje se o její další existenci.