Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Karlštejnsko, z.ú.
Název místní akční skupiny
Okres Beroun (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Rozvoj Karlštejnska jako přírodní, kulturní a společenské entity, při zachování trvale udržitelného rozvoje a venkovského rázu krajiny. Rozvoj venkova. Rozvoj cestovního ruchu.
Právní forma Ústav
22689001
Datum registrace 8.1.2008
Sídlo Všeradice 18, 267 26 Všeradice
Ulice a č. popisné/č. orientační Office / Doručovací adresa:
Obec/Pošta Všeradice 18, 267 26 Všeradice
PSČ 267 26
Telefon +420603835669
Fax
Mobil
E-mail maskarlstejnsko@gmail.com
spl.maskarlstejnsko@gmail.com
vlaky.maskarlstejnsko@gmail.com
Vlastní www stránky www.karlstejnskomas.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1 až 7, jsou součástí SPL v rámci PRV pro léta 2007-2013, osy IV.1.1. Místní akční skupina.


Projekt: Klastr cestovního ruchu Amerika.
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Kvalita života, lokální produkty, přírodní a kulturní zdroje, cestovní ruch
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Obce, podnikatelé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení 20.12.2007
Rozvojová strategie www.karlstejnskomas.cz/dokumenty.html
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Finsko, Litva ad.
Hlavní kontaktní osoba Radomír Hanačík, ředitel
Telefon (mobil) +420739364039
E-mail maskarlstejnsko@gmail.com
Další kontaktní osoba Bc. Radek Hanačík, Bc. František Palek, DiS., Ing. Bohumil Stibal, MBA
Telefon (mobil) +420608535527
E-mail spl.maskarlstejnsko@gmail.com
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Bc. František Palek, DiS. manažer +420608535527 spl.maskarlstejnsko@gmail.com
DE Bc. Radek Hanačík manažer +420603835669 spl.maskarlstejnsko@gmail.com
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
ŠIAULIŲ rajono vietos veiklos grupė, LIETUVA, http://www.siauliurvvg.lt
Podrobné informace
Ústav MAS Karlštejnsko, z.ú., je rozvojovou organizací pro území od hranic Hlavního mesta Prahy a města Černošice, pro hranice Plzeňského kraje a Cerhovice. Dříve bylo spolkem sdružujícím fyzické a právnické osoby, podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dnes je ústavem a komunita Místního partnerství (MP, dříve MAS), jejjeho organizační složkou. Působnost je zaměřena na území turistické oblasti Karlštejnsko a regionů Karlštejnsko, Berounsko a Hořovicko, v něm pak především na území mikroregionů Český kras – Pláně, Dolní Berounka, Horymír, Hořovicko a Klonk. Posláním MAS Karlštejnsko, z.ú., je spojení úsilí spolků, institucí, municipalit, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ i jednotlivců působících v dotčeném území a ve Středočeském kraji, za účelem vytváření dobrého jména a image Karlštejnska, mikroregionů, propagace a rozvoje Karlštejnska a jeho mikroregionů jako přírodní, kulturní a společenské entity a trvale udržitelného rozvoje, při zachování venkovského rázu krajiny. MAS Karlštejnsko, z.ú., realizuje Strategický plán programu Leader (SPL) s názvem "Karlštejnsko, historie a příroda, jako na dlani" ve 2. výzvě v rámci PRV, pro léta 2007-2013, osy IV.1.1. Místní akční skupina. V současné době (2014-2020) realizuje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) "Via Carolina", jako integrovaný nástroj pro rozvoj regionu. Strategický plán Leader byl schválen v roce 2009 MZe ČR k podpoře financování. Strategie SCLLD "Via Carolina" probíhá od 30.3.2016 schvalovacím procesem na MMR ČR a do regionu přinese nejméně 115 mil. Kč pro jeho rozvoj. Ústav realizuje rovněž projekt spolupráce "Naše vlídná nádraží", v opatření IV.2.1 PRV, jehož cílem je revitalizace železničních zastávek a stanic v regionu a zkvalitnění služeb cestující veřejnosti. Je koordinátorem a partnerskými MAS jsou SERVISO, o.p.s. a MAS Naděje, o.p.s.. Dalšími partnery jsou např. ČD, a.s., SŽDC, s.o. ad.. MAS Karlštejnsko, z.ú., aktualizuje stávající SPL a zpracovává novou Strategii rozvoje regionu pro plánovací období EU 2014-2020, tzv. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Ústav MAS Karlštejnsko, z.ú., je nositelem projektu Karlštejnské linky©, zaměřeného na provozování historických vlaků, jako služby cestovního ruchu, na celém území Karlštejnska. Je nositelem rozvoje projektu destinačního managementu cestovního ruchu Klastr cestovního ruchu Amerika a jeho rozšíření na celé území Karlštejnska. Ústav MAS Karlštejnsko, z.ú., poskytuje poradenství pro municipální, podnikatelský i neziskový sektor. Pro tzv. nestátní neziskové organizace (NNO) provádí rovněž advokační činmnost k problematice dopadů a právních kroků, v souvislostí s rekodifikací Občanského zákoníku. MAS Karlštejnsko, z.ú., zajišťuje financování svých potřeb z členských příspěvků, vlastních zdrojů, fondů podpory a z finanční podpory donátorů.