Informace o místní akční skupině a regionu

Královská stezka o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Právní forma obecně prospěšná společnost
27521702
Datum registrace 5.9.2007
Sídlo Habry
Ulice a č. popisné/č. orientační 66
Obec/Pošta Habry
PSČ 582 81
Telefon
Fax
Mobil 607 184 247
E-mail prusa@chotebor.cz
Vlastní www stránky www.kralovska-stezka.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1: Obnova a rozvoj obcí MAS KS
FICHE 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS
FICHE 3: Kulturní dědictví v MAS KS
FICHE 4 Zemědělství v území MAS
FICHE 5 Diverzifikace činností zemědělských subjektů
FICHE 6 Les a infrastruktura v území MAS KS
FICHE 7 Les a hospodaření v MAS KS
FICHE 8 Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu
FICHE 9 Vzdělávání pro venkov
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženyzemědělci, lesníci
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Správní rada
Datum schválení 3.10.2008
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano na témata Zlepšování kvality ŽP, Cestovní ruch, Rozvoj obcí
Hlavní kontaktní osoba
Telefon (mobil)
E-mail
Další kontaktní osoba Václav Průša
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Václav Průša 607184247 prusa@chtebor.cz
DE Václav Průša 607184247 prusa@chtebor.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS chystá spolupráci se Slovenskou MAS a ráda by spolupracovala i s jinými zahraničními MAS.
Podrobné informace
Území MAS Královská stezka se rozkládá na ploše 271 km2 a na území MAS žije 11 059 stálých obyvatel. Region se nachází v NUTS II Jihovýchod, kraj Vysočina. MAS je součástí území okresu Havlíčkův Brod, a leží ve správních obvodech dvou obcí s rozšířenou působností – Havlíčkův Brod a Chotěboř. MAS působí na území tří mikroregionů (Habersko, Podoubraví a Krupsko) a zahrnuje převážně menší venkovské obce. MAS Královská stezka má sídlo v obci Habry. MAS působí na území následujících 29 obcí: Bačkov, Borek, Čachotín, Dolní Krupá, Golčův Jeníkov, Horní Krupá, Habry, Heřmanice, Chrtníč, Jilem, Kámen, Kraborovice, Leškovice, Lučice, Nejepín, Nová Ves u Leštiny, Olešná, Podmoky, Radostín, Rozsochatec, Rybníček, Sedletín, Skryje, Skuhrov, Tis, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Zvěstovice. Na území MAS působí mnoho občanských sdružení, přičemž se jedná především o sdružení dobrovolných hasičů, sdružení důchodců, kluby důchodců Český svaz žen (Horní Krupá, Rozsochatec), Červený kříž, TJ, Rybářský spolek, (Dolní Krupá), Myslivecký spolek, Sokol, organizace Českého svazu včelařů Habry, Děti v akci (Lučice), a další.