Informace o místní akční skupině a regionu

MAS BRÁNA PÍSECKA
Název místní akční skupiny
Okres Písek (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny infrastrukturní vybavenost regionu, vzhled obcí, kvalita života místních obyvatel, spolupráce
Právní forma občanské sdružení
27047792
Datum registrace 16.11.2006
Sídlo Čížová 127, 398 21 Čížová
Ulice a č. popisné/č. orientační Čížová 127
Obec/Pošta Čížová
PSČ 398 31
Telefon 602 113 600
Fax
Mobil 606 774 077
E-mail carek.roman@cizova.cz
Vlastní www stránky www.masbranapisecka.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Infrastrukturní vybavenost regionu
Vzhled obcí
Služby občanské vybavenosti a volnočasové aktivity obyvatel nezakládající veřejnou podporu
Služby občanské vybavenosti a volnočasové aktivity obyvatel zakládající veřejnou podporu
Základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu nezakládající veřejnou podporu
Základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu zakládající veřejnou podporu
Diverzifikace a transformace zemědělské činnosti
Rozvoje podnikání
Rozvoj zemědělské činnosti
Spolupráce
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil zatím není schválená
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
zatím jsme neřešili
Hlavní kontaktní osoba Zdeněk Bárta, předseda
Telefon (mobil) 724 190 322
E-mail obec@cizova.cz
Další kontaktní osoba Roman Čarek, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1.Popis. Místní akční skupina Brána Písecka vznikla ve formě občanského sdružení ke dni 6.11.2006.Iniciátorem vzniku MAS Dobrovolný svazek obcí severního Písecka, který otevřel spolupráci s podnikatelskými a neziskovými organizacemi v regionu. Rozloha území, na kterém MAS působí je totožná s územím DSO severního Písecka. Zaujímá katastrální zemí 2 měst, 24 obcí a 3 místních částí města Písek o celkové rozloze 370,37 km. Venkovský region Brána Písecka je regionem, který nabízí kvalitní prostředí a podmínky pro život a práci místních obyvatel, je atraktivní pro rozvoj podnikání a otevřený rozvoji cestovního ruchu založeného na zdravém životním prostředí, malebném vzhledu obcí a okolní krajiny, bohaté historii, kultuře a tradici a zázemí pro návštěvníky vytvořeného a provozovaného za využití místních zdrojů. 2.Partnerství MAS BP má ustaveny základní orgány. Sídlo MAS BP bylo umístěno v členské obci Čížová. MAS BP byla založena za účelem společného postupu samosprávy a neziskových organizací při určování vize rozvoje regionu a stanovení aktivit vedoucích k naplnění tohoto cílového stavu za respektování specifika a zvyklostí venkovského regionu. Cílem MAS BP je oslovení co nejširší skupiny obyvatel regionu a jejich motivace k investování času, energie a myšlenek do rozvoje oblasti podporovaného a do budoucna komplexně zajištěného společnými silami. Členství MAS BP je otevřené jak pro jednotlivce, tak pro zástupce organizací a institucí. 3. Strategie Strategie vychází ze Strategického plánu Leader MAS BP 1.Infrastrukturní vybavenost regionu 2.Vzhled obcí 3.Kvalita života místních obyvatel 4.Cestovní ruch, podnikání, trh práce 5.Spolupráce