Informace o místní akční skupině a regionu

MAS CÍNOVECKO o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Teplice (Kraj Ústecký)
Účel místní akční skupiny provádění metody LEADER
Právní forma obecně prospěšné společnost
28671643
Datum registrace 29.8.2008
Sídlo Dubí, Ruská 264/128, PSČ 417 01
Ulice a č. popisné/č. orientační Ruská 264/128
Obec/Pošta Dubí
PSČ 41701
Telefon 417 554 639
Fax 417 571 399
Mobil 721 291 555
E-mail hamrova@mesto-dubi.cz
Vlastní www stránky http://mascinovecko.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil Programový výbor MAS CÍNOVECKO, o.p.s.
Datum schválení 30.4.2008
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO
Hlavní kontaktní osoba ing. Petr Pípal, předseda MAS
Telefon (mobil) 602 280 554
E-mail pipal@mesto-dubi.cz
Další kontaktní osoba Bc. Ladislava Hamrová, manažerka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
O spolupráci s MAS v přihraniční oblasti Německa se jedná.
Podrobné informace
Region - Územní působení MAS CÍNOVECKO, o.p.s. je tvořeno jedním svazkem obcí, ve kterém se nachází následující města a obce: Město Dubí, Obec Novosedlice, Obec Proboštov.MAS CÍNOVECKO, o.p.s. se rozkládá v severozápadních Čechách, Ústeckém kraji, který patří mezi strukturálně postižené oblasti, se zvýšenou podporou státu, v Krušnohoří podél česko-německé hranice v Krušnohoří. Partnerství tvoří výše uvedené obce. Na národní úrovni spolupracuje MAS s MAS SERVISO, o.p.s. V současné době se rčozvíjí spolupráce s MAS VLADAŘ, o.p.s. ze sousedního Karlovarského kraje. Globálním cílem MAS je rozvoj prostoru Ústeckého kraje na bázi trvale udržitelného rozvoje pro efektivní zhodnocení jeho ekonomických, kulturních a přírodních zdrojů a kultivace lidských zdrojů, cestou zapojení co nejširšího okruhu obyvatel zájmového území do realizace rozvojových aktivit. Specifické cíle je zlepšit řízení společných aktivit a uvolnění místního potenciálu zejména pro zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím: 1. rozvoje ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit jako předpoklad pro zvýšení atraktivity území pro trvalé bydlení 2. zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí, zachování krajiny a kvalitního životního prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Složení a struktura MAS - subjekty zastupující soukromý sektor - 57,14 % a subjekty zastupující veřejný sektor - 42,86 %.