Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Jihlava (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny
Právní forma obecně prospěšná společnost
27737225
Datum registrace
Sídlo
Ulice a č. popisné/č. orientační Brzkov 68
Obec/Pošta Polná
PSČ 588 13
Telefon 567 559 213
Fax
Mobil 608 640 399
E-mail vencovskam@seznam.cz
Vlastní www stránky www.mascmp.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Petr Denk, ředitel o.p.s.
Telefon (mobil) 725 100 103
E-mail regionalni.rozvoj@mu-polna.cz, petrdenk@seznam.cz
Další kontaktní osoba Marta Vencovská, manažer komunitního projednávání
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace