Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Nad Prahou o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Praha-východ (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny
Právní forma obecně prospěšná společnost
1398717
Datum registrace
Sídlo Líbeznice
Ulice a č. popisné/č. orientační Mělnická 275
Obec/Pošta Líbeznice
PSČ 250 65
Telefon +420 774 994 500
Fax
Mobil
E-mail iva.cucova@seznam.cz
Vlastní www stránky http://www.nadprahou.eu/
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Iva Cucová, MBA
Telefon (mobil) +420 774 994 500
E-mail info@nadprahou.eu
Další kontaktní osoba Mgr. Martin Kupka
Telefon (mobil) + 420 724 345 456
E-mail kupka@libeznice.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace