Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Jindřichův Hradec (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny
Právní forma obecně prospěšná společnost
28158717
Datum registrace
Sídlo Jindřichův Hradec
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo náměstí 168/II
Obec/Pošta Jindřichův Hradec
PSČ 377 01
Telefon 384 351 358
Fax
Mobil 602 101 346
E-mail info@masck.cz
Vlastní www stránky www.masck.cz
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina




Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Stanislav Mrkva, předseda správní rady
Telefon (mobil) 384 351 206
E-mail mrvka@jh.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Vilma Szutová, ředitelka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace