Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Bohdanečsko, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Pardubice (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny
Právní forma občanské sdružení
22610502
Datum registrace
Sídlo Lázně Bohdaneč
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo nám. 1
Obec/Pošta Lázně Bohdaneč
PSČ 533 41
Telefon 466 797 064
Fax
Mobil
E-mail krivska@lazne.bohdanec.cz
Vlastní www stránky
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Květoslava Jeníčková, předsedkyně
Telefon (mobil) 606 660 216
E-mail jenickova@lazne.bohdanec.cz
Další kontaktní osoba Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města MěÚ Lázně Bohdaneč
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace