Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Název místní akční skupiny
Okres Frýdek-Místek (Kraj Moravskoslezský)
Účel místní akční skupiny
Právní forma zájmové sdružení právnických osob
1141422
Datum registrace
Sídlo Řepiště
Ulice a č. popisné/č. orientační Mírová 178
Obec/Pošta Řepiště
PSČ 739 31
Telefon 558 671 925
Fax
Mobil 724 178 654
E-mail obec@repiste.eu
Vlastní www stránky http://www.slezskabrana.cz/view.php?cisloclanku=2012090005
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Antonín Ševčík, starosta města Šenova
Telefon (mobil) 596 805 931
E-mail meusenov@mesto-senov.cz
Další kontaktní osoba Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace