Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 15,3 12,4 10,2 8,3 8,2 13,8 14,0 11,2 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
10,7 8,6 7,1 5,7 5,6 9,5 9,6 7,7 - 8,6 7,5
Počet obyvatel 64684 64684 64909 65077 65367 65567 65779 65953 66072 66059 65960
- z toho v produktivním věku 45945 46142 46209 46339 46570 46557 46577 46474 46018 45626 45212
Výměra (ha) 59581 59580 59580 59579 59577 59577 59578 59578 59574 59579 59579
Hustota (obyv./ km2) 108.56 108.57 108.94 109.23 109.72 110.05 110.41 110.7 110.91 110.88 110.71
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.