Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 9,6 9,1 7,7 6,8 6,6 9,8 11,2 10,6 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
7,2 6,7 5,6 5,0 4,7 7,0 7,9 7,4 - 9,3 8,5
Počet obyvatel 40256 40256 40520 40697 41330 41830 42315 42885 43865 43933 44265
- z toho v produktivním věku 28319 28429 28722 28790 29210 29478 29617 29820 30154 29754 29427
Výměra (ha) 45436 45439 45441 45441 45442 45443 45442 45444 45447 45447 45447
Hustota (obyv./ km2) 88.6 88.59 89.17 89.56 90.95 92.05 93.12 94.37 96.52 96.67 97.4
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.