Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 6,1 6,0 5,3 4,6 4,7 8,9 10,0 8,8 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
4,4 4,2 3,8 3,2 3,3 6,3 7,1 6,2 - 7,6 6,6
Počet obyvatel 20497 20497 20501 20570 20648 20737 20895 20911 20984 20978 21004
- z toho v produktivním věku 14113 14260 14279 14297 14314 14329 14313 14314 14160 14025 13866
Výměra (ha) 63378 63379 63379 63379 63379 63376 63378 63382 63383 63382 63382
Hustota (obyv./ km2) 32.34 32.34 32.35 32.46 32.58 32.72 32.97 32.99 33.11 33.1 33.14
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.