Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 7,3 6,1 5,3 5,1 6,7 11,4 10,5 8,1 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
5,1 4,2 3,8 3,6 4,6 7,9 7,2 5,6 - 6,4 6,2
Počet obyvatel 11318 11318 11210 11349 11515 11537 11620 11638 11735 11779 11872
- z toho v produktivním věku 7991 8017 7935 8047 8160 8168 8194 8170 8137 8089 8051
Výměra (ha) 16715 16714 16714 16714 16714 16714 16713 16712 16714 16714 16714
Hustota (obyv./ km2) 67.71 67.72 67.07 67.9 68.89 69.02 69.53 69.64 70.21 70.47 71.03
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.