Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 6,6 5,5 4,2 3,8 4,8 8,4 8,4 6,8 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
4,8 4,0 3,1 2,8 3,5 6,1 6,2 5,1 - 5,8 5,2
Počet obyvatel 32719 32719 32543 32533 32620 32624 32391 32243 31747 31563 31408
- z toho v produktivním věku 22350 22343 22380 22345 22422 22416 22132 21897 21376 21098 20855
Výměra (ha) 75392 75390 75390 75389 75391 75388 75387 75383 75387 75389 75389
Hustota (obyv./ km2) 43.4 43.4 43.17 43.15 43.27 43.27 42.97 42.77 42.11 41.87 41.66
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.