Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 15,6 15,3 14,2 12,9 11,8 16,7 17,4 15,7 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
10,9 10,6 9,7 8,7 7,9 11,0 11,4 10,2 - 11,6 10,6
Počet obyvatel 31299 31299 31759 31956 32282 32637 32894 33153 33295 33466 33541
- z toho v produktivním věku 22184 22451 22741 22993 23266 23596 23781 23989 23734 23658 23489
Výměra (ha) 48148 48153 48146 48157 48165 48164 48163 48169 48178 48168 48168
Hustota (obyv./ km2) 65.01 65 65.96 66.36 67.02 67.76 68.3 68.83 69.11 69.48 69.63
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.