Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 5,3 4,2 3,4 3,2 4,4 7,2 7,3 5,6 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
3,9 3,1 2,5 2,4 3,2 5,2 5,3 4,1 - 5,4 4,4
Počet obyvatel 23242 23242 23253 23327 23521 23692 23743 23726 23491 23465 23464
- z toho v produktivním věku 16466 16426 16541 16668 16805 16927 16834 16687 16290 16116 15888
Výměra (ha) 30086 30083 30084 30084 30084 30083 30083 30084 30082 30082 30082
Hustota (obyv./ km2) 77.25 77.26 77.29 77.54 78.18 78.75 78.92 78.86 78.09 78 78
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.