Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 10,3 9,5 8,2 7,0 6,3 11,3 11,2 10,1 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
7,2 6,6 5,7 4,8 4,3 7,7 7,6 6,9 - 8,3 7,4
Počet obyvatel 41369 41369 41505 41634 41866 42156 42404 42405 42183 42183 42085
- z toho v produktivním věku 28695 28836 28968 29149 29328 29399 29485 29355 28886 28624 28410
Výměra (ha) 31441 31441 31441 31444 31445 31441 31443 31442 31441 31441 31441
Hustota (obyv./ km2) 131.58 131.57 132.01 132.41 133.14 134.08 134.86 134.87 134.17 134.17 133.85
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.