Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 9,5 7,8 7,1 6,3 6,3 10,9 10,8 9,1 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
6,6 5,4 5,0 4,4 4,4 7,6 7,6 6,4 - 7,0 6,0
Počet obyvatel 38173 38173 37877 37850 37917 37847 37867 37789 37384 37187 37051
- z toho v produktivním věku 26759 26611 26652 26680 26758 26604 26478 26321 25952 25655 25348
Výměra (ha) 25355 25355 25356 25356 25356 25355 25353 25344 25345 25335 25335
Hustota (obyv./ km2) 150.55 150.55 149.38 149.28 149.54 149.27 149.36 149.1 147.5 146.78 146.24
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.