Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 14,8 13,4 11,1 8,8 8,7 15,0 16,4 14,8 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
10,3 9,3 7,7 6,1 6,0 10,4 11,3 10,3 - 10,6 9,6
Počet obyvatel 16007 16007 15841 15832 15871 15873 15865 15904 15965 15896 15858
- z toho v produktivním věku 10919 10947 10899 10954 11035 11040 10992 10969 10981 10862 10766
Výměra (ha) 25904 25901 25902 25899 25898 25896 25900 25899 25902 25898 25898
Hustota (obyv./ km2) 61.79 61.8 61.16 61.13 61.28 61.3 61.26 61.41 61.64 61.38 61.23
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.