Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 5,4 4,1 4,0 4,1 4,5 8,4 8,4 8,6 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
3,8 2,8 2,7 2,7 2,9 5,3 5,2 5,2 - 6,5 5,4
Počet obyvatel 14189 14189 14790 15047 15439 15956 16293 16622 17303 17571 17878
- z toho v produktivním věku 9897 10088 10337 10585 10873 11128 11268 11391 11535 11614 11685
Výměra (ha) 23069 23026 23018 23018 23018 23019 23018 23019 23022 23021 23021
Hustota (obyv./ km2) 61.51 61.62 64.25 65.37 67.07 69.32 70.78 72.21 75.16 76.32 77.66
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.