Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 10,7 10,4 9,2 7,5 7,4 12,0 13,3 10,5 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
7,5 7,3 6,4 5,2 5,1 8,2 9,1 7,2 - 8,4 7,4
Počet obyvatel 35874 35874 36015 36110 36262 36421 36571 36860 36939 36988 36987
- z toho v produktivním věku 25228 25385 25504 25658 25789 25882 25903 25957 25701 25580 25395
Výměra (ha) 37099 37108 37108 37100 37108 37097 37107 37105 37086 37093 37093
Hustota (obyv./ km2) 96.7 96.68 97.05 97.33 97.72 98.18 98.56 99.34 99.6 99.72 99.71
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.